eCRF24.pl to autorski system do badań on-line, zaawansowane narzędzie, które zostało stworzone w oparciu o wieloletnią praktykę oraz wizje skonfrontowane z potrzebami rynku. Początek systemu to 2009 rok, kiedy to zrodziła się pierwsza wersja platformy, sfinansowana ze srodków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 8.1 POIG.

Jesteśmy wiodąca marką na polskim rynku w zakresie wszechstronnej obsługi sektora medycznego i farmaceutycznego.

III filary, na których opieramy naszą pozycję:

 • I eCRF i dedykowane usługi programistyczne,
 • II Badania marketingowe i analizy rynkowe,
 • III Biostatystyka

lat grupy kapitałowej

ekspertów i liderów opinii

aplikacje webowe

analiz statystycznych

MEDICAL IT & MARKETING SOLUTIONS

Potrzeby zmieniającego się rynku i kolejne zdobywane wspólnie z naszymi Klientami doświadczenia niepozwoliłynam uznać projektu za definitywnie zakończony. W następnychlatach, w oparciu już wyłącznie o własnezasoby, prowadziliśmy dalsze prace rozwojowe.


Efektemtego jest nowoczesna, bezpieczna, wydajna paltforma oparta o najnowsze technologie JavaTM.

Prowadzimy badania statystyczne z zastosowaniem wielu zaawansowanych technik analitycznych, m.in.

 • Analizy czynnikowej i analizy składowych głównych
 • Drzew klasyfikacyjnych, drzew CHAID
 • Modeli liniowych jak również modelowania nieliniowego
 • Modeli określających prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzenia (logit, probit, analiza dyskryminacyjna)
 • Sieci neuronowych
 • Modeli równań strukturalnych (SEM)
 • Szeregów czasowych (w tym modele ARIMA)
 • Testów parametrycznych i nieparametrycznych

(czytaj więcej)

eCRF24.pl to platforma obsługująca zarówno relatywnie niewielkie projekty bazodanowe z obszaru marketingowego oraz wsparcia sprzedaży (np. narzędzia dla przedstawicieli farmaceutycznych) jak i zadania o najwyższym ciężarze gatunkowym, takim jak badania kliniczne, rejestry, sytemy zgłoszeń zdarzeń niepożadanych etc (czytaj więcej)

Dzięki wykorzystaniu metod biostatycznych
z naszą pomocą można:

 • Odkryć zależności występujące w danej grupie, nie ważne czy są to pacjenci, myszy, czy komórki.
 • Wyróżnić cechy, które prawdziwie wpływają na skuteczność leku\występowanie choroby.
 • Zdefiniować grupy, w których skuteczność leku\występowanie choroby jest najwyższa lub najniższa.
 • Sprawdzić, czy przyjęte hipotezy mają swoje potwierdzenie w danych.
 • Prognozować, co się wydarzy w przyszłości.

(czytaj więcej)


Note: Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych usług. Jesteśmy do Twojej dyspozycji, pomożemy Ci znaleźć to, czego potrzebujesz i doradzimy w wyborze odpowiedniego rozwiązania.

Badanie rynku | OFERTA

Szeroki wachlarz rozwizan z zakresu specjalności medycznych oraz grup produktów leczniczych i farmaceutycznych obejmuje:

 • badań opinii lekarzy i farmaceutów,
 • badań i analiz rynku sprzedaży leków,
 • badań substytucji leków,
 • badań konceptów marketingowych oraz wsparcia kreacji marki,
 • badań efektów i skuteczności kampanii marketingowych,
 • badań mysteryclient/shopping w aptekach oraz placówkach medycznych.

Praktyczne i skuteczne rozwiązania wspierające

eCRF24.pl to platforma obsługująca zarówno relatywnie niewielkie projekty bazodanowe z obszaru marketingowego oraz wsparcias przedaży (np. narzędzia dla przedstawicieli farmaceutycznych) jaki zadania o najwyższym ciężarze gatunkowym, takim jak: badania kliniczne, rejestry, sytemy zgłoszeń zdarzeń niepożadanych, etc.


Zapewniamy naszym Klientom usługi IT z zakres utworzenia i rozwoju dowolnych dedykowanych aplikacji webowych, rozwiązań bazodanowych i podobnych.


(czytaj więcej)

WIARYGODNOSC ZAPEWNIONA

Podejmujemy wszelkie wyzwania , niezależnie czy otrzymujemy dane epidemiologiczne z niewielkiej grupy czy też obszerny materiał z wieloośrodkowego projektu badawczego.

System idealinie dopasowany

System oparty o zrównoważone i jednostkowe narzędzie do projektowania i analizy badań ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń mobilnych i dedykowanych im mechanizmów samoskalujących

Za nami niemal 7 lat działalności

Nasz zespół składa się z doświadczonych pracowników naukowych, analityków, badaczy, grafików oraz programistów. Pracujemy dla największych międzynarodowych koncernów, wnosimy znaczący wkład w ambitne projekty naukowe.


Robimy, to co lubimy i robimy to dobrze.(czytaj więcej)